PHU SON JOINT STOCK COMPANY

“ORIGINAL MANUFACTURING STONE”

Ha Noi

HAI DUONG

60 Nguyen Chi Thanh, Binh Hoa Quarter, Thuan An, Binh Duong

HAI PHONG

BAC NINH

Binh Than Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province

Ho Chi Minh City

293 Lien Phuong Street, Phu Huu, District 9, Ho Chi Minh

BINH DUONG

360 Nguyen Chi Thanh, Binh Hoa Quarter, Thuan An, Binh Duong