QUY CHUẨN ĐÓNG CONTAINER

Quy chuẩn đóng container của Công ty cổ phần Phú Sơn

Bảng quy chuẩn của Công ty cổ phần Phú Sơn

Loại container: 20’DV

Số bó trong 1 container: 7

Kích thước tiêu chuẩn của 1 tấm đá: 1600 (mm) x 3200 (mm) hoặc 1400 (mm) x 3000 (mm)

Độ dày tấm đá gồm nhiều kích thước khác nhau: 3 cm, 2 cm, 1.8 cm, 1.5 cm, 1.2 cm, do đó số tấm đá 1 bó cũng khác nhau và khối lượng của container cũng sẽ có một ít thay đổi (xem hình ảnh).